چگونه انگیزه ای برای اهداف ایجاد کنیم (E26)

برای یافتن انگیزه اهداف خود می جنگید؟ این پادکست نحوه ایجاد انگیزه در مسیر تغییر را بررسی می کند. تکنیک 'گویا' را بیاموزید.

7 راه برای جلب اعتماد به نفس در دوستیابی (E19)

آیا شما مردی هستید که با اعتماد به نفس و دوست یابی مبارزه می کنید؟ سعی در افزایش عزت نفس خود دارید؟ به دنبال نکات کاربردی هستید؟ در اینجا 7 کاری است که می توانید انجام دهید.

E17: 5 راه برای جلوگیری از جذب افراد سمی به زندگی عاشقانه شما

آیا در زندگی عاشقانه خود الگویی برای جذب افراد سمی به سمت خود دارید؟ به امید شکستن این الگو؟ در اینجا 5 روش مشخصی وجود دارد که می توانید امروز شروع کنید!

What's Your Love Style Plus جدی آلت تناسلی مرد در مردان (پادکست)

چگونه می توان در روابط عاشقانه پیوست؟ سبک عشق شما چیست؟ رادیو BeCocabaretGourmet با شرم جدی آلت تناسلی مرد به جستجوی ایمیل شنوندگان می پردازد.